Bán máy bơm nước nhập khẩu chính hãng giá rẻ

Cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC cho công ty Xăng dầu Hà Giang

CÔNG TY XĂNG DẦU HÀ GIANG

Đại diện: (Bà) Trần Thị Thu Hương

Chức vụ: Giám đốc công ty

Địa chỉ: Tổ 18 – P.Nguyễn Trãi – TP. Hà Giang – Tỉnh Hà Giang

Điện thoại: 02193 867 672

Mã số thuế: 5100 100 046

Hợp đồng cung cấp và lắp đặt hệ thống PCCC cho công ty Xăng dầu Hà Giang

.

Hợp đồng đã ký kết với công ty xăng dầu Hà Giang

Hợp đồng đã ký kết với công ty xăng dầu Hà Giang

Hợp đồng đã ky kết thành công tốt đẹp

Hợp đồng đã ký kết thành công tốt đẹp

Một vài hình ảnh về công ty xăng dầu Hà Giang và quá trình cung cấp lắp đặt hệ thống PCCC cao cấp an toàn.

Trụ sở làm việc công ty xăng dầu Hà Giang

Trụ sở làm việc công ty xăng dầu Hà Giang

Quá trình bàn giao và lắp đặt sản phẩm PCCC

Quá trình bàn giao và lắp đặt sản phẩm PCCC

Quá trình bàn giao và lắp đặt sản phẩm PCCC

Quá trình bàn giao và lắp đặt sản phẩm PCCC

Công ty xăng dầu Hà Giang kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm

Công ty xăng dầu Hà Giang kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm

Leave a Comment

Bài viết liên quan